Top 10 Cloud & CyberSecurity 2023

Laurens van Gunst
21 min readDec 28, 2022

Cloudtechnologie is de afgelopen jaren een essentieel onderdeel geworden van veel bedrijven en biedt tal van voordelen, zoals kostenbesparingen, flexibiliteit en schaalbaarheid. Het is voor organisaties dan ook belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste trends in het vakgebied en de marktontwikkelingen daarbij.

Met verschillende wereldwijde crises die ons dagelijks leven overnemen, is het belangrijk om te zien waar we technologie kunnen gebruiken om deze moeilijke menselijke problemen op te lossen.

In deze post kijk ik graag met u naar 10 van de belangrijkste trends die de Cloud en cybersecurityindustrie het aankomende jaar vormgeven, waaronder de opkomst van multi-cloudstrategieën, het toenemende belang van edge computing en data soevereiniteit, de groei van AI, de meta-verse en codificering en classificatie van data zoals DNA.

Tegenwoordig hebben we meer toegang tot gegevens van wearables, medische apparaten, omgevingssensoren, video-opnamen en andere verbonden apparaten dan ooit tevoren. In combinatie met Cloud technologieën, zoals High Performance Computing, machine learning en de meta-verse, beginnen we een glimp op te vangen van waar die krachtige mix van informatie en toepassing ons kan brengen.

Wat ooit sciencefiction was, is dankzij de Cloud een wetenschappelijk feit geworden. Modellen en technieken in kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) worden steeds beter, zozeer zelfs dat we een glimp opvangen van nieuwe soorten gebruiksscenario’s die we ons voorheen alleen in films en strips konden voorstellen

We gaan een fase in waarin gegevens overvloedig aanwezig zijn, bijna onmiddellijk toegankelijk zijn en ons vermogen om er op nieuwe en subtiele manieren wijs uit te worden vrijwel automatisch is. Maar deze technologie vervangt de mens niet; het vergroot de manier waarop we omgaan met de wereld.

De mogelijkheden zijn legio, ik kijk er enorm naar uit om deze verder te ontdekken.

Groet, Laurens

1. The rise of Multi-cloud

De afgelopen jaren is er een duidelijke stijging te zien in het gebruik van multi-cloudstrategieën binnen bedrijven. Zo geeft 70% van onze klanten aan gebruik te maken van hybride Multi-cloud. Multi-cloud betekent dat een bedrijf gebruik maakt van meerdere cloudproviders in plaats van alleen één. Dit biedt verschillende voordelen, zoals flexibiliteit en meer mogelijkheden om te schalen.

Een van de belangrijkste redenen voor de groei van multi-cloud is de toenemende vraag naar flexibiliteit. Met één cloudprovider bent u afhankelijk van hun diensten en infrastructuur. Als er problemen zijn met de provider, kan dit grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. Door gebruik te maken van meerdere cloudproviders, kan een bedrijf snel overschakelen naar een andere provider als er problemen zijn, waardoor de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft.

Daarnaast biedt multi-cloud ook meer mogelijkheden om te schalen. Als een bedrijf bijvoorbeeld een piek in de vraag naar diensten verwacht, kan het gemakkelijk extra capaciteit bij een andere provider afnemen om aan de vraag te voldoen. Op die manier kan een bedrijf zijn dienstverlening aanpassen aan de wisselende behoeften van zijn klanten.

Tot slot biedt multi-cloud ook meer keuzemogelijkheden voor bedrijven. Elke cloudprovider heeft zijn eigen specialiteiten en unieke diensten, waardoor een bedrijf de beste oplossing kan kiezen voor zijn specifieke behoeften.

Er is geen “goed” of “slecht” als het gaat om het gebruik van een hybride multi-cloud. Het hangt uiteindelijk af van de specifieke behoeften en doelen van de organisatie in kwestie.

Voor sommige organisaties kan een hybride cloudoplossing de beste optie zijn, terwijl voor andere een ander type cloudoplossing of een on-premises oplossing geschikter kan zijn. Het is belangrijk voor organisaties om hun opties zorgvuldig te evalueren en de oplossing te kiezen die het beste past bij hun specifieke behoeften en doelen.

Daarom is het niet verwonderlijk dat steeds meer bedrijven kiezen voor een multi-cloudstrategie. Maar helaas kan het ook leiden tot onnodige complexiteit en falende audits.

In een multi-cloud omgeving zijn er meerdere partijen betrokken bij het opslaan en beheren van gegevens. Dit kan ervoor zorgen dat er gaten ontstaan in de beveiliging en dat gegevens niet op de juiste manier worden bewaakt. Bovendien is het vaak moeilijk om een duidelijk overzicht te krijgen van waar precies al uw gegevens zijn opgeslagen en hoe ze beveiligd worden.

Dit kan leiden tot additionele, vaak onnodige risico’s, waarbij organisaties niet voldoen aan de vereisten van wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbeveiliging. Dit kan ernstige gevolgen hebben, zoals boetes en reputatieschade. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over hoe u omgaat met multi-cloud diensten en ervoor te zorgen dat u overzicht en controle heeft over al uw gegevens.

2. Data soevereiniteit in de cloud

Dit is een belangrijk onderwerp omdat steeds meer bedrijven en organisaties hun data opslaan in de Cloud, maar vaak niet goed beseffen wat dit betekent voor hun privacy en controle over hun eigen data.

Data soevereiniteit is het recht van een organisatie of individu om volledige controle te hebben over hun eigen data, inclusief het recht om te bepalen waar en hoe deze data worden opgeslagen en gebruikt. Dit is vooral belangrijk in de Cloud, omdat de data vaak wordt opgeslagen op servers die zich buiten het land van de organisatie bevinden.

Er zijn verschillende manieren waarop organisaties hun data soevereiniteit kunnen beschermen in de Cloud. Ten eerste is het belangrijk om te kiezen voor een Cloud provider die transparant is over waar de data wordt opgeslagen en hoe deze wordt beveiligd. Daarnaast is het belangrijk om afspraken te maken met de provider over hoe de data zal worden behandeld en gebruikt.

Ook is het aan te raden om te kiezen voor een Cloud provider die aan de Europese wetgeving voldoet, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving biedt bescherming voor de privacy van de data en stelt organisaties in staat om controle te houden over hun eigen data.

Data soevereiniteit is belangrijk in de Cloud om te zorgen voor de privacy en controle over eigen data. Kies daarom voor een transparante en betrouwbare Cloud provider en maak duidelijke afspraken over de behandeling van de data. Blijf ook regelmatig de ontwikkelingen volgen om ervoor te zorgen dat uw data soevereiniteit beschermd blijft. Het is belangrijk om regelmatig te controleren of de Cloud provider nog steeds aan de afspraken voldoet en of er geen wijzigingen zijn in de wetgeving die van invloed kunnen zijn op de data soevereiniteit.

U kunt controleren of uw provider nog steeds voldoet aan de AVG door te kijken of zij de juiste technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. U kunt ook navraag doen bij uw provider of zij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten met de organisaties waarmee zij uw gegevens delen, zoals bijvoorbeeld Cloud-dienstverleners.

3. Digitale en fysieke wereld versmelten meer

In onze moderne wereld worden we steeds meer omringd door technologie en digitale media. We communiceren via onze smartphones, we streamen onze favoriete films en tv-shows en we doen onze boodschappen online. Maar ondanks al deze digitale vooruitgang, blijft de fysieke wereld om ons heen nog steeds van groot belang.

De afgelopen jaren is er veel gesproken over het verbinden van de digitale en fysieke wereld, ook wel “bridging the digital divide” genoemd. Dit houdt in dat we technologie gebruiken om onze fysieke omgeving te verbeteren en te verrijken. Dit kan op allerlei manieren, zoals het gebruik van augmented reality om informatie te geven over bezienswaardigheden in een stad, of het implementeren van slimme sensoren in openbaar vervoer om de capaciteit te verhogen. We zien het langzaam ontstaan in het Digital Twins principe.

Een digitale tweeling, ook wel een “digital twin” genoemd, is een digitale replica van een fysiek object of systeem. Dit kan bijvoorbeeld een machine, een gebouw of zelfs een stad zijn. De digitale tweeling wordt gebruikt om informatie te verzamelen en te analyseren over het fysieke object of systeem, waardoor het mogelijk wordt om inzicht te krijgen in hoe het werkt en prestaties te verbeteren. Bovendien kan de digitale tweeling ook worden gebruikt om virtuele simulaties te maken van het fysieke object of systeem, wat kan helpen bij het testen en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Ik zie dit in de zorg simulaties en in de Industrie-sector steeds meer gebruikt worden. In feite is een Digital Twin een krachtig hulpmiddel om de prestaties van fysieke systemen te verbeteren en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Het verbinden of recreëren van de digitale en fysieke wereld biedt veel voordelen. Zo kan het onze efficiëntie verhogen en ons helpen om beter te communiceren en te samenwerken. Het kan ook leiden tot nieuwe manieren om te ontspannen en te genieten, zoals het spelen van virtual reality games of het bezoeken van virtuele musea.

Maar het verbinden van de digitale en fysieke wereld brengt ook uitdagingen met zich mee. Zo is er het belangrijke vraagstuk rond privacy en veiligheid, vooral als het gaat om het delen van persoonlijke gegevens. Er is ook de kwestie van toegankelijkheid, en het feit dat niet iedereen toegang heeft tot dezelfde technologie of digitale middelen.

Om deze uitdagingen aan te pakken, is het belangrijk dat we blijven innoveren en samenwerken. Overheden, bedrijven en individuen moeten samenwerken om de digitale en fysieke wereld op een verantwoorde manier te verbinden, zodat we kunnen profiteren van de voordelen zonder de nadelen.

4. Is het nu cloud, edge of sd-wan, wat de 5g-klok slaat?

In de afgelopen jaren is er veel gebeurd op het gebied van Cloud computing. Bedrijven en organisaties over de hele wereld hebben de voordelen van de Cloud ontdekt en zijn massaal overgestapt op deze manier van werken. Maar er is ook een nieuwe technologie op het vlak van dataverwerking die steeds populairder wordt: edge computing.

Edge computing is een snel evoluerende technologie die steeds belangrijker wordt in onze digitale wereld. Edge computing stelt ons in staat om data te verwerken en op te slaan op apparaten en netwerken dicht bij de bron van de data, in plaats van dat alles naar de Cloud verstuurd moet worden. Dit biedt vele voordelen, zoals lagere latency, verbeterde privacy en meer efficiënt gebruik van bandbreedte.

De toepassingen van edge computing zijn legio. Zo kan het gebruikt worden voor autonome voertuigen om snelle beslissingen te nemen op basis van de data die ze ontvangen van sensoren en camera’s lokaal in de systemen. Het kan ook worden ingezet in industriële omgevingen om real-time analyses uit te voeren van productieprocessen en machine-data te verzamelen.

Wat betreft de toekomst van edge computing, verwachten experts dat het een steeds grotere rol zal spelen in onze digitale infrastructuur. Steeds meer apparaten en sensoren zullen worden verbonden met het internet, wat betekent dat er steeds meer data zal zijn die verwerkt moet worden op de rand van het netwerk. Dit zal leiden tot een toenemende behoefte aan edge computing-oplossingen die in staat zijn om deze data te verwerken en te analyseren.

Daarnaast zal de technologie zich verder ontwikkelen en verbeterd worden, wat zal leiden tot nog betere prestaties en nog meer toepassingen. Zo zullen er bijvoorbeeld edge computing-oplossingen komen die specifiek gericht zijn op bepaalde sectoren, zoals de gezondheidszorg of de financiële dienstverlening.

Met de opkomst van 5G-technologie wordt het mogelijk om enorme hoeveelheden gegevens te versturen met hoge snelheden. Dit opent de deur voor vele nieuwe toepassingen en mogelijkheden, zoals het versterken van het internet of things (IoT), autonoom rijden en virtual reality.

SD-WAN is een technologie die het mogelijk maakt om een netwerk van locaties te verbinden op een efficiëntere en flexibelere manier dan traditionele WAN-oplossingen. Dit kan helpen om de prestaties van edge computing te verbeteren, omdat het de communicatie tussen de randapparaten en de centrale data-centers kan versnellen en verbeteren. Bovendien kan SD-WAN ook helpen om de netwerkkosten te verlagen, omdat het minder hardware en infrastructuur vereist.

De combinatie van 5G, SD-wan en edge computing biedt vele voordelen. 5G kan de hoge bandbreedte en lage latentie bieden die nodig is om grote hoeveelheden gegevens snel te verwerken op de rand van het netwerk, SD-wan kan zorgen voor de efficiëntie van communicatie tussen randapparatuur en centrale datacenters. Dit betekent dat we in staat zijn om bijvoorbeeld autonome voertuigen te laten reageren op hun omgeving in realtime, zonder vertraging door het netwerk of locatie van opslag.

5. We leven in een asynchrone en event-gedreven wereld

In de wereld van informatietechnologie is het steeds belangrijker geworden om efficiënt te werken en snel te reageren op veranderingen in de omgeving. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van twee belangrijke architectuurstijlen: a-synchroon en event driven.

A-synchrone Cloud architectuur is een soort IT-architectuur die de ontkoppeling van verschillende componenten binnen een systeem mogelijk maakt. Dit betekent dat in plaats van dat verschillende componenten nauw met elkaar verbonden zijn en van elkaar afhankelijk zijn om te functioneren, ze onafhankelijk kunnen werken en met elkaar kunnen communiceren als dat nodig is.

Een van de belangrijkste voordelen van asynchrone Cloud architectuur is de mogelijkheid om de schaalbaarheid en flexibiliteit van een systeem te vergroten. Omdat componenten niet direct met elkaar zijn verbonden, kunnen ze aan het systeem worden toegevoegd of verwijderd zonder de algehele functionaliteit aan te tasten. Dit maakt eenvoudige uitbreiding mogelijk naarmate de behoeften van het systeem veranderen, en kan knelpunten en andere prestatieproblemen helpen voorkomen.

Een ander voordeel van asynchrone architectuur is het vermogen om de veerkracht van een systeem te verbeteren. Omdat componenten niet rechtstreeks met elkaar verbonden zijn, heeft het uitvallen van een component of offline gaan geen invloed op de functionaliteit van de andere componenten. Dit kan ervoor zorgen dat het systeem soepel blijft werken, zelfs bij storingen of andere verstoringen.

Bovendien kan asynchrone architectuur ook de beveiliging van een systeem verbeteren. Doordat de communicatie tussen componenten is ontkoppeld, is het voor aanvallers moeilijker om toegang te krijgen tot het gehele systeem. Dit kan helpen om datalekken en andere beveiligingsincidenten te voorkomen.

Over het algemeen is asynchrone cloudarchitectuur een waardevolle tool voor IT-professionals die schaalbare, flexibele en veerkrachtige systemen willen bouwen. Door componenten te ontkoppelen en ze onafhankelijk te laten werken, kan asynchrone architectuur helpen om de prestaties, beveiliging en algehele functionaliteit van een cloudgebaseerd systeem te verbeteren.

Event driven architectuur daarentegen is gericht op het reageren op gebeurtenissen in het systeem. In plaats van te wachten op input van een gebruiker of een andere bron, worden event driven systemen ontworpen om automatisch te reageren op gebeurtenissen die plaatsvinden binnen het systeem. Dit kan leiden tot een snellere en flexibelere reactie op veranderingen in de omgeving.

Beide architectuurstijlen hebben hun voordelen en kunnen bijdragen aan de efficiëntie en flexibiliteit van een IT-systeem. Afhankelijk van de specifieke behoeften van een organisatie kan het gebruik van a-synchrone of event driven architectuur of zelfs een combinatie van beide de beste keuze zijn. Het is belangrijk om de voordelen en beperkingen van beide stijlen te overwegen voordat een keuze wordt gemaakt.

6. AI als onderdeel van ons dagelijkse leven

AI, oftewel kunstmatige intelligentie, speelt tegenwoordig een steeds belangrijkere rol in ons dagelijks leven. Van het helpen bij onze zoektochten op het internet tot het maken van aanbevelingen voor producten en diensten, AI is er om ons te helpen bij allerlei uitdagingen die we tegenkomen.

Een van de belangrijkste manieren waarop AI ons helpt, is door het automatiseren van taken die anders tijdrovend en saai zouden zijn. Denk bijvoorbeeld aan het sorteren van e-mails, het inplannen van afspraken in onze agenda’s, het beantwoorden van eenvoudige vragen of het aan en uit doen van onze smart-home verlichting op basis van spraak.

Door taken te automatiseren door middel van AI die eerder door mensen moesten worden uitgevoerd, kan er meer tijd en aandacht besteed worden aan belangrijkere zaken. Bovendien kan automatisering ervoor zorgen dat processen sneller verlopen en dat er minder tijd verloren gaat aan handmatige handelingen.

AI kan ook helpen bij het maken van beslissingen, door ons te voorzien van informatie en inzichten die we anders misschien niet zouden hebben. Bijvoorbeeld, als u naar een nieuw restaurant wilt gaan, kan een AI-systeem u aanbevelingen geven op basis van uw voorkeuren en eerdere ervaringen.

Of in de forecasting zoals de inzet van medewerkers of budgettering van toekomstige oplossingen. Als u een belangrijke beslissing moet nemen op uw werk, kan AI u helpen bij het overwegen van verschillende opties en het bepalen van de beste keuze.

AI is voor een groot gedeelte nog steeds afhankelijk van gebeurtenissen, omdat het vaak als reactie op een actie ingezet wordt. Het heeft vaak een input nodig om een activiteit te laten laatsvinden. In het geval van AI, zijn de gebeurtenissen meestal gegevens of informatie die wordt verzameld door sensoren of andere inputapparaten. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om bepaalde acties uit te voeren, zoals het maken van voorspellingen of het uitvoeren van berekeningen.

Zonder gebeurtenissen zou AI niet kunnen functioneren, omdat het geen manier heeft om te weten wat er moet gebeuren. Bovendien is AI afhankelijk van gebeurtenissen omdat het een manier is om te reageren op veranderingen in de omgeving. Door gebeurtenissen te monitoren, kan AI aanpassingen maken aan zijn acties om beter aan te sluiten bij de veranderende omstandigheden.

AI kan ons ook helpen bij het oplossen van complexe problemen. Door gebruik te maken van machine learning en andere geavanceerde technologieën, kan AI complexe gegevens verzamelen, analyseren en inzichten genereren die ons helpen om problemen op te lossen die anders moeilijk te begrijpen zouden zijn.

7. AI en onze voedsel leveringsketen

In de huidige wereld hebben we helaas nog steeds te maken met honger en voedselonzekerheid. Gelukkig zijn er manieren om dit te verminderen en uiteindelijk te elimineren, en een van die manieren is door het gebruik van Cloud computing & AI.

Cloud computing en met name AI kan helpen bij het oplossen van het hongerprobleem door het verbeteren van de landbouw en het verminderen van voedselverspilling. Door het gebruik van slimme technologieën zoals sensors, kunstmatige intelligentie en internet of things (IoT) in de landbouw, kunnen boeren efficiënter werken en meer voedsel produceren. Bijvoorbeeld, sensors kunnen gebruikt worden om de bodem te monitoren en de juiste hoeveelheid water en voedingsstoffen te geven aan de planten, terwijl IoT-apparaten kunnen helpen bij het bewaken van gewassen en het opsporen van ziekten of plagen.

AI kan ook helpen om voedselverspilling te verminderen. Door het gebruik van geavanceerde data-analyse technieken, kunnen we inzicht krijgen in de voedselproductie en -distributie keten en beter begrijpen waar en waarom voedsel verloren gaat. Met deze informatie kunnen we maatregelen nemen om voedselverspilling te verminderen en ervoor te zorgen dat het voedsel dat wel geproduceerd wordt, efficiënter verdeeld wordt onder degenen die het nodig hebben.

Naast het verbeteren van de landbouw en het verminderen van voedselverspilling, kan Cloud computing ook helpen bij het ontwikkelen van nieuwe, duurzame manieren om voedsel te produceren. Bijvoorbeeld, door het gebruik van hydrocultuur en aquacultuur technieken in combinatie met Cloud computing, kunnen we voedsel produceren in stedelijke omgevingen zonder afhankelijk te zijn van traditionele landbouwmethoden.

Samengevat speelt AI een steeds belangrijkere rol in ons dagelijks leven en kan het ons helpen bij allerlei uitdagingen door taken te automatiseren, ons te voorzien van inzichten en het oplossen van complexe problemen.

8. Sustainability wordt een groter onderdeel van architectuur

De Verenigde Naties hebben een reeks van 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) die tot doel hebben verschillende mondiale uitdagingen aan te pakken die verband houden met kwesties als armoede, ongelijkheid, klimaatverandering en aantasting van het milieu. Deze doelen zijn in 2015 door de Algemene Vergadering van de VN aangenomen en bieden landen een kader om samen te werken aan een duurzamere en rechtvaardigere toekomst. Terwijl Cloud computing steeds populairder wordt, wordt ook steeds duidelijker dat het belangrijk is om te zorgen voor duurzame en milieuvriendelijke oplossingen. De groeiende hoeveelheid data die wordt opgeslagen en verwerkt in de Cloud heeft namelijk een impact op het milieu en kan leiden tot een toename van CO2-uitstoot.

Daarom is het belangrijk om te werken aan duurzame Cloud architectuur die deze negatieve impact minimaliseert. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame energiebronnen voor de datacenters, het optimaliseren van de energie-efficiëntie van de servers en het beperken van het aantal servers dat nodig is om aan de behoeften van de klant te voldoen.

Er zijn ook technologische oplossingen die kunnen helpen bij het ontwikkelen van duurzame Cloud architectuur. Zo zijn er bijvoorbeeld platformen die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie om de energie-efficiëntie van datacenters te verbeteren en te zorgen dat ze op een duurzame manier worden geoptimaliseerd.

Met betrekking tot Cloud computing kunnen de SDG’s een leidraad zijn voor hoe de technologie kan worden gebruikt om duurzame ontwikkeling te ondersteunen. De SDG’s omvatten bijvoorbeeld doelen met betrekking tot betaalbare en schone energie, verantwoorde consumptie en productie, en klimaatactie. Cloud computing kan een rol spelen bij het helpen bereiken van deze doelen door organisaties in staat te stellen digitale technologieën efficiënter te gebruiken en hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Daarnaast bevatten de SDG’s ook doelen met betrekking tot onderwijs, gezondheid en economische groei. Cloud computing kan deze doelen helpen ondersteunen door organisaties de tools en middelen te bieden die ze nodig hebben om diensten effectiever te leveren en door mensen gemakkelijker toegang te geven tot informatie en bronnen. Ook is het essentieel bij het ontwerp van applicaties/diensten al rekening te houden met de sustainability. Hierbij is te denken aan het dienstverleningsmodel (bijv. serverless) of dat in programmacode rekening wordt gehouden met de intensiviteit van berekeningen en de wijze waarop dit wordt uitgevoerd.

Over het algemeen bieden de duurzaamheidsdoelen van de VN een raamwerk voor het overwegen van de potentiële impact van Cloud computing op duurzame ontwikkeling, en kunnen ze organisaties helpen de technologie te gebruiken op een manier die deze doelen ondersteunt.

Het is belangrijk om te blijven innoveren en te zoeken naar manieren om de impact van Cloud computing op het milieu te verminderen. Als we er nu al mee beginnen, kunnen we ervoor zorgen dat de cloud een duurzame en milieuvriendelijke toekomst heeft.

9. All things, API-first

Ten eerste is het belangrijk om te begrijpen wat een API precies is. API staat voor Application Programming Interface en het is een manier waarop verschillende software-applicaties met elkaar kunnen communiceren. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld een app op jouw smartphone hebt, deze app waarschijnlijk gebruikmaakt van verschillende API’s om gegevens op te halen van internet of om te communiceren met andere apps op uw telefoon.

Een API-first benadering in Cloud-architectuur is een manier om te bouwen aan een Cloud-gebaseerde oplossing door eerst de API te ontwerpen en vervolgens pas te werken aan de implementatie van de oplossing. Dit heeft een aantal voordelen.

Ten eerste kan een API-first benadering helpen bij het ontwikkelen van een consistente en robuuste interface voor toepassingen die gebruikmaken van de Cloud-oplossing. Door de API als leidraad te gebruiken, kan het ontwikkelteam zich focussen op het ontwerpen van een interface die gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken is voor externe ontwikkelaars. Dit kan helpen om de adoptie van de Cloud-oplossing te versnellen.

Ten tweede kan een API-first benadering helpen om de integratie met andere systemen te vereenvoudigen. Door de API als het centrale punt van de Cloud-oplossing te gebruiken, kan het ontwikkelteam ervoor zorgen dat de oplossing gemakkelijk te integreren is met andere systemen en toepassingen. Dit kan helpen om het totale systeem efficiënter te laten werken en kan leiden tot kostenbesparingen.

Ten derde kan een API-first benadering ook helpen om de flexibiliteit en schaalbaarheid van de Cloud-oplossing te verbeteren. Door de API te ontwerpen als een losgekoppeld onderdeel van de oplossing, kan het ontwikkelteam ervoor zorgen dat de Cloud-oplossing gemakkelijk te wijzigen en te updaten is zonder dat dit invloed heeft op andere onderdelen van het systeem. Dit kan helpen om de oplossing beter te laten aansluiten op de veranderende behoeften van de gebruikers.

Dit brengt echter ook weer nieuwe risico’s met zich mee.

De reden waarom API-beveiliging zo belangrijk is, is omdat het ervoor zorgt dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot de API’s die u heeft geïmplementeerd in uw Cloud-omgeving. Dit betekent dat als iemand probeert toegang te krijgen tot uw API’s zonder toestemming, deze poging zal worden geblokkeerd door de beveiligingsmaatregelen die u heeft geïmplementeerd. Dit voorkomt dat onbevoegde personen gegevens kunnen stelen of beschadigen.

Daarnaast kan API-beveiliging ook helpen bij het beperken van het aantal verzoeken dat naar uw API’s wordt gestuurd. Als u bijvoorbeeld een app hebt die erg populair is, kan het zijn dat u overweldigd wordt door het aantal verzoeken dat naar uw API’s wordt gestuurd. Door het implementeren van beveiligingsmaatregelen kuny u ervoor zorgen dat alleen geautoriseerde verzoeken doorgaan, waardoor jouw systeem niet overbelast raakt.

10. Finops will rule your spend

Finops, afkorting voor financial operations, is de praktijk van het beheren van financiën binnen een organisatie die gebruikmaakt van Cloud computing.

In de wereld van vandaag, waarbij steeds meer bedrijven overschakelen op de Cloud voor hun IT-behoeften, is het belangrijk om de financiën van deze diensten goed te beheren. Dit is waar finops om de hoek komt kijken.

Met finops kunnen organisaties inzicht krijgen in hun clouduitgaven en deze beter beheren. Dit kan helpen om kosten te besparen en de waarde van de Cloud te maximaliseren voor de organisatie. Bovendien kan finops helpen om risico’s te identificeren en te beheren, wat belangrijk is voor het behoud van de continuïteit van de bedrijfsvoering, omdat het voorkomt dat uw bedrijf in financiële problemen komt en het vertrouwen van klanten en investeerders behoudt. Het is niet voor niets dat de grote Cloud providers diensten ontwikkeld hebben om beter inzichten te geven in waar het geld naar toe gaat en er inmiddels ook goede initiatieven zijn om dit voor on-premise infrastructuren inzichtelijk te maken.

Bovendien kan een goed werkend finops-team ervoor zorgen dat uw bedrijf efficiënter en winstgevender opereert. Door bijvoorbeeld te werken aan kostenreductie en het optimaliseren van werkkapitaal, kan uw bedrijf meer winst maken en beter concurreren op de markt.

Het is belangrijk om te onthouden dat finops niet alleen gaat over het besparen van geld. Het gaat ook over het optimaliseren van de waarde van de Cloud voor de organisatie en het beheren van risico’s. Door de juiste finops-strategie te implementeren, kunnen organisaties de volledige voordelen van de cloud benutten.

11. DNA-like codificatie & quantum computing

Niet in de top 10, maar toch zeker niet onbelangrijk zijn alle stappen welke gezet zijn op het gebied van DNA-codificatie/ modificatie en quatum computing.

DNA, ook wel de “baarmoeder van het leven” genoemd, is de basis van het leven op aarde. Het is een code in onze cellen die ons erfelijk materiaal bevat en bepaalt hoe wij eruitzien en functioneren. In recente jaren is de technologie rondom DNA steeds verder ontwikkeld, wat leidt tot nieuwe mogelijkheden in de medische wereld.

Met behulp van moderne technologieën zoals DNA-sequencing kunnen wetenschappers het DNA van een individu in kaart brengen en zo specifieke ziektes identificeren en behandelen. Dit kan leiden tot meer gerichte en effectieve behandelingen die beter aansluiten bij de unieke behoeften van een patiënt.

Daarnaast biedt de technologie ook nieuwe mogelijkheden voor forensisch onderzoek. Door DNA te analyseren kunnen onderzoekers bijvoorbeeld achterhalen wie de verdachte is van een misdaad. Dit kan helpen om onopgeloste zaken op te lossen en om justitie te dienen.

Cloudtechnologie stelt ons ook in staat om grote hoeveelheden DNA-gegevens te analyseren en te delen met anderen. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij het opsporen van genetische afwijkingen en het identificeren van mogelijke oorzaken van ziektes. Oplossingen zoals iRODS (Integrated Rule-Oriented Data System) zullen helpen om de totale keten van afhankelijkheden in kaart te krijgen, maar ook om onderzoek aantoonbaar te herhalen waar nodig. iRODS is een open softwareplatform voor gegevensbeheer dat organisaties kan helpen hun gegevens effectiever te beheren en analyseren. Het kan helpen bij het leveren van een waardeketen van informatie door een gecentraliseerd, veilig en schaalbaar platform te bieden voor het opslaan, beheren en openen van gegevens uit verschillende bronnen.

Dit kan organisaties helpen om gemakkelijker gegevens te delen en te openen tussen verschillende afdelingen en teams, en stelt hen ook in staat om de gegevens te volgen en te analyseren terwijl ze door de waardeketen gaan. Bovendien kan iRODS een scala aan tools en functies bieden voor gegevensbeheer en -analyse, waaronder gegevenscatalogus, metagegevensbeheer, het volgen van gegevensafstamming en gegevensbeheer. Dit kan organisaties helpen hun gegevens beter te begrijpen en te gebruiken om bedrijfswaarde en besluitvorming te stimuleren.

In samenwerking met andere wetenschappers en onderzoekers kan Cloud technologie ons helpen om de geheimen van het menselijk DNA te ontrafelen en ons beter te begrijpen op genetisch niveau. Dit kan ons leiden tot nieuwe behandelingen en genezing van genetische aandoeningen.

De laatste jaren is er steeds meer te doen over quantum computing en hoe deze technologie onze dagelijkse levens zal gaan beïnvloeden. Hoewel het nog steeds een jonge en ontwikkelende technologie is, zijn er al veel vooruitgang geboekt en zijn er interessante toepassingen op het gebied van onder andere encryptie en materiaalwetenschappen.

Een van de belangrijkste kenmerken van quantum computers is hun vermogen om enorme hoeveelheden data te verwerken en complexe berekeningen uit te voeren die voor traditionele computers onmogelijk zijn. Dit maakt ze bijzonder geschikt voor het oplossen van lastige problemen in verschillende wetenschappelijke en technologische gebieden.

Een van de meest sprekende toepassingen van quantum computing is in de encryptie. Door het gebruik van quantumgegevens kunnen we nog veiligere encryptiesystemen ontwikkelen die niet te kraken zijn met traditionele computers. Dit betekent dat onze onlinecommunicatie en gegevensbescherming nog beter zullen worden.

Ook in de materiaalwetenschappen worden quantum computers steeds belangrijker. Door hun vermogen om complexe berekeningen uit te voeren, kunnen ze helpen bij het ontwerpen van nieuwe materialen met unieke eigenschappen, zoals sterkere en lichtere legeringen voor de lucht- en ruimtevaartindustrie.

Hoewel we nog niet zijn aangekomen bij de punt waar quantum computing een alledaags onderdeel is van ons leven, is de vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt indrukwekkend. Het zal interessant zijn om te zien hoe de technologie zich verder ontwikkelt en wat de toekomst zal brengen.

Tot slot wil ik benadrukken dat er nog veel onderzoek en ontwikkeling nodig is voordat we de volledige potentie van quantum computing kunnen benutten. Maar met de huidige vooruitgang en het enthousiasme van wetenschappers en technologen, is het zeker mogelijk dat we binnen afzienbare tijd hele grote stappen zullen maken op dit gebied.

--

--

Laurens van Gunst
0 Followers

The Cloud Therapist. Does the hard Cloud, so that you don’t have to.